Contributie

Contributietabel 2017-2018

**Als je betaling op 1 januari 2018 niet is bijgeschreven, dan worden administratiekosten berekend.* De korting geldt alléén als je voor de aangegeven datum je gehéle contributie betaald hebt.

***Deelname aan GSC VolleyAll is inbegrepen voor GSC recreanten.

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd op 30 september van het bondsjaar.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar, van 1 juli tot en met 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één verenigingsjaar tenzij uiterlijk 31 mei het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Betaling

De contributie kan overgemaakt worden op girorekening IBAN: NL14 INGB 0002 3526 00 t.a.v. GSC Ledenadministratie te Leidschendam, onder vermelding van voorletter, achternaam en geboortedatum van betreffend lid.

Ooievaarspas

Ook GSC is bij de Ooievaarspas aangesloten.

LET OP: Je kunt de Ooievaarspas alléén voor je GSC lidmaatschap gebruiken als je dit aan het begin van het seizoen meldt aan de GSC ledenadministratie. De geldigheid van de pas wordt digitaal gecontroleerd met behulp van een kaartlezer. De GSC penningmeester zal met pasbezitters individuele afspraken hierover maken aan het begin van het seizoen.

De onderstaande bedragen gelden voor leden die voldoen aan de voorwaarden voor de Ooievaarspas.


Meer informatie is te vinden op www.ooievaarspas.nl.*Deze 100% korting voor het Kinderen Doen Mee programma geldt maar voor één sportieve en één culturele activiteit per jaar.