Mini’s

Hieronder kun je informatie vinden over de mini’s binnen Gsc. De mini’s hebben een groot aandeel in onze jeugd. Elk jaar groeien we weer in aantal en zo komt er steeds meer gezelligheid bij. Hun enthousiasme straalt uit op de rest van onze vereniging.

We hebben een trainingsgroep voor mini’s in Leidschendam op woensdagavond van 17.30 tot 19.00. Dit is een opstartende groep en de mini’s trainen hier dus met alle leeftijden door elkaar.
Op donderdag hebben we een trainingsgroep voor mini’s in De sporthal Leidschenveen van 17.45 tot 19.00 uur.Hier traint de groep soms met elkaar en soms in het niveau waarin ze wedstrijden spelen.

Zie pagina contact voor de adresgegevens van de verschillende zalen: https://gscvolleybal.nl/contact/

Binnen onze mini’s kennen wij 3 niveau’s.

– Niveau 3: voor kinderen van 6 tot 8 jaar oud. Hierbij ligt de focus op onderhandsspelen.
– Niveau 4: voor kinderen van 9 tot 10 jaar. Hierbij ligt de focus op het bovenhands gaan spelen.
– Niveau 5: voor kinderen van 11 tot 12 jaar oud. Bij dit niveau ligt de focus op het verbeteren van de techniek. Daarnaast ligt het accent ook op het doorspelen.

Eens per maand spelen de mini’s een toernooi in de regio. Hiervoor worden ze door hun 
trainers per toernooi uitgenodigd.
Voor vragen over de mini’s kunnen jullie terecht bij onze minicoördinator: Gisela de Haan op het e-mail adres: volleybalvereniginggsc@hotmail.com