Contributie

Contributietabel 2018-2019
vóór 1 okt vóór 1 dec. Extra training
senioren 305 280 290 305 25
junioren 255 230 240 255 25
mini’s 200 185 185 200
recreanten 275 250 260 275
Volley-all € 24,- per wedstrijd en € 50 per seizoen

 

**Als je betaling op 1 januari 2019 niet is bijgeschreven, dan worden administratiekosten berekend.* De korting geldt alléén als je voor de aangegeven datum je gehéle contributie betaald hebt.

***Deelname aan GSC VolleyAll is inbegrepen voor GSC recreanten.

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd op 30 september van het bondsjaar.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar, van 1 juli tot en met 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één verenigingsjaar tenzij uiterlijk 31 mei het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Betaling

De contributie kan overgemaakt worden op girorekening IBAN: NL14 INGB 0002 3526 00 t.a.v. GSC Ledenadministratie te Leidschendam, onder vermelding van voorletter, achternaam en geboortedatum van betreffend lid.

Ooievaarspas

Ook GSC is bij de Ooievaarspas aangesloten.

LET OP: Je kunt de Ooievaarspas alléén voor je GSC lidmaatschap gebruiken als je dit aan het begin van het seizoen meldt aan de GSC ledenadministratie. De geldigheid van de pas wordt digitaal gecontroleerd met behulp van een kaartlezer. De GSC penningmeester zal met pasbezitters individuele afspraken hierover maken aan het begin van het seizoen.

De onderstaande bedragen gelden voor leden die voldoen aan de voorwaarden voor de Ooievaarspas.

Inschrijfgeld Vroegbetaalkorting
senioren vanaf 18 jaar 152,50 15,00 € 12,50 voor 1/10/18 en € 7,50 voor 1/12/18
junioren 12-18 jaar 0,00 0,00 Niet van toepassing
mini’s tot 12 jaar 0,00 0,00 Niet van toepassing
recreanten vanaf 18 jaar 137,50 15,00 € 12,50 voor 1/10/18 en € 7,50 voor 1/12/18

Meer informatie is te vinden op www.ooievaarspas.nl.

*Deze 100% korting voor het Kinderen Doen Mee programma geldt maar voor één sportieve en één culturele activiteit per jaar.