Het bestuur

G.S.C. heeft 4 bestuursleden.

Functie Naam Telnr.
Voorzitter Wim Boonekamp (06) 22438463
Secretaris Geert de Haan (06) 22383115
Penningmeester Diana Bernaards Prive
Jeugdcoördinator Gisela de Haan (06) 48865184

Toegevoegde bestuursleden:

Functie Naam Telnr.
Ledenadministratie José Remmerswaal (070) 3204454
Recreanten en VolleyAll Oskar van Deventer (070) 3204454
Mini coördinator Suzanne Weynschenk
Communicatie Ruben de Man (06) 41164555
Wedstrijdsecretaris Carlo Knijnenburg (06) 12431977
Vertrouwenspersoon Maria Leemans (06) 22708779

Sinds seizoen 2017-2018 is er een vertrouwenspersoon aangesteld binnen de vereniging, meer informatie:
https://gscvolleybal.nl/toernooi/nieuw-vertrouwenspersoon/ 

Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij de bestuursleden wanneer zij aanwezig zijn in de zaal, door ze even te bellen óf door te mailen naar voorzitter@gscvolleybal.nl of secretaris@gscvolleybal.nl.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering waarin elk lid van de vereniging een stem heeft.

Vrijwel ieder lid levert een grote of kleine bijdrage aan de vereniging.