Instaptoets scheidsrechter

Opleidingen van scheidsrechters. Vanuit het bestuur bestaat het idee om ieder senior GSC-lid (voor zover nog niet is gebeurd) een instaptoets te laten  doen. Dit is vooral bedoeld om kennis op te doen van de regels van het volleybal. Deze toets is gratis en kan via een computer met internetverbinding worden afgenomen. Indien geslaagd kun je een paar keer meekijken bij wedstrijden die door ervaren scheidsrechters worden gefloten om vervolgens onder begeleiding een wedstrijd te fluiten. Daarna bestaat de mogelijkheid om hogere licenties te behalen.

Ook om de instapdrempel op de lagere niveaus laag te houden, maar toch de kwaliteit te waarborgen is er besloten deze instaptoets op het gebied van de spelregels uit te voeren. Om te fluiten in de 3e klasse en lager (senioren) en bij jeugdwedstrijden (met uitzondering van Topklasse A- en B-jeugd en het NOJK) is het vanaf seizoen 2011-2012 verplicht de instaptoets met voldoende resultaat te hebben afgerond.

Let op! Hier voor heb je wel je relatiecode nodig van Nevebo